..... Inici | Ràdio | Recerca

Documental "Fills i Filles"

by 16:56 0 comentaris

Fills i filles from teleduca on Vimeo.

Documental participatiu amb joves d’origen immigrat o fills i filles de persones nouvingudes

7 grups de joves de 7 punts de Catalunya van portar a terme un procés participatiu de producció audiovisual per crear un curt de no ficció i aportar-lo al documental conjunt. Durada: 45 minuts.

Cada equip de treball va aprofundir en una temàtica vinculada al Pla Nacional de Joventut 2010-2020 elaborant propostes i demandes a recollir en aquest nou Pla de Joventut.

Emergeix el punt de vista, en primera persona, dels i les protagonistes del congrés "Catalunya 2.0. Els fills i les filles de les migracions".

Conscients de la important presència de població jove a Catalunya d’origen immigrat o de població jove catalana que és filla de persones nouvingudes, s’ha volgut abordar aquesta realitat de manera específica dins del procés de consulta per al 2010-2020.

Així, al llarg del mes de setembre i octubre es van desenvolupar set espais participatius de creació audiovisual distribuïts al llarg de la geografia catalana, on van participar prop de 50 nois i noies de diverses nacionalitats vetllant per la presència dels orígens estrangers majoritaris a Catalunya.

El resultat d’aquests espais va ser la realització d’un documental participatiu que és el recull de les percepcions, opinions i trajectòries de vida d’aquests joves.

Aquest documental va ser presentat pels propis joves participant en el marc del Congrés Internacional 2.0. La integració dels fills i filles de les migracions el passat mes de novembre.

Aquest documental, tot i que no aspira a ser representatiu, sí que pretén recollir diferents realitats i punts de vista dels i les joves d’origen immigrat o fills/es de persones nouvingudes de diversos municipis, en diferents etapes del cicle vital.

Per desenvolupar aquesta feina es va comptar amb la col·laboració de set entitats, serveis o equipaments juvenils distribuïts pel territori, que desenvolupen accions amb el col·lectiu de joves de 14 a 29 anys d’origen immigrat:

adroca

Developer