..... Inici | Ràdio | Recerca

Denúncia del tracte diferent de menors segons el seu origen

by 12:02 0 comentaris
Després de l’estudi de la legislació actual en matèria d’estrangeria i regulació de fluxos migratoris, el Consell General d’Educadores i Educadors Socials (CGCEES) denuncia la vulneració dels drets dels menors immigrants sense pares o tutors legals.

En concret, des del CGCEES es denuncien els efectes de la Llei orgànica 2/2009, de 31 de març que reforma la llei 4/2000, de 11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers en Espanya.

Segons l’actual normativa, existeix la possibilitat d’engegar procediments diferents amb menors segons el seu lloc d’origen. És per això que s’adverteix sobre la vulneració dels drets d’aquests menors immigrants que sovint arriben al nostre país completament sols.

Cal garantir que l’interès màxim que ha de prevaldre sigui la protecció del menor i els seus drets per damunt de la seva condició d’estranger.

Per aquest motiu, es reclama que la regulació de la situació dels menors immigrants es faci des de normatives adreçades a la regulació de les situacions i drets de la infància i l’adolescència i no des de lleis d’estrangeria i de regulació de fluxos migratoris.

adroca

Developer