..... Inici | Ràdio | Recerca

II jornades sobre Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) Llatinoamericana

by 16:02 0 comentaris

Casa Amèrica Catalunya organitza les segones jornades sobre Literatura Infantil 
Juvenil (LIJ) i Llatinoamericana, pioneres en el seu gènere al nostre país. El principal propòsit d’aquesta iniciativa és difondre la LIJ feta a l’Amèrica Llatina, una producció poc coneguda a Catalunya i Espanya. Així mateix, les jornades plantegen socialitzar les reeixides accions de promoció de la lectura que es duen a terme al llarg del territori llatinoamericà, principalment a països com Colòmbia, l’Argentina, Veneçuela i Mèxic.

Adreçades de forma especial a educadors, bibliotecaris, promotors de lectura, estudiants universitaris, pares i mares de família, aquestes jornades ofereixen l'oportunitat de reflexionar entorn del present i futur de la LIJ llatinoamericana, les seves bases i la potencialitat d'aquest gènere, el qual, malauradament, encara és considerat per alguns com un ‘gènere menor’ de la literatura. En paral∙lel al programa acadèmic i pensant en el públic infantil i juvenil, la trobada pretén que alumnes d'escoles i instituts catalans coneguin les diferents realitats de l’Amèrica Llatina, a través d'alguns llibres i autors. El propòsit és contribuir als processos d'integració, diversitat i diàleg intercultural pels quals aposta la nostra societat.

Del 24 al 27 de maig, a partir de múltiples activitats –taules rodones, tallers, conferències, trobades literàries amb escoles, exhibició de llibres–, escriptors, il∙lustradors, investigadors i editors abordaran la literatura infantil i juvenil llatinoamericana des de diversos enfocaments.

Tot i que difosa de forma minsa al nostre país, la literatura infantil i juvenil llatinoamericana es converteix en una excel∙lent opció per donar a conèixer les realitats, tradicions, personatges i somnis d'aquesta extensa amalgama que compon l’Amèrica Llatina.

adroca

Developer