..... Inici | Ràdio | Recerca

El Codi civil espanyol adopta el criteri del Codi civil de Catalunya en les inscripcions de nadons acabats de néixer

by 7:04 0 comentaris
El Codi civil espanyol s'equipararà al Codi civil català en aprovar-se una esmena que permetrà modificar l'article 30 del Codi civil espanyol i considerar que el nascut és persona des del moment del seu naixement, tal com ho estableix el Codi civil català. Aquesta modificació s'ha incorporat al Projecte de llei del registre civil, que s'està tramitant actualment en el Congrés dels Diputats.

Així mateix, l'aprovació del Projecte de llei del registre civil permetrà que la Generalitat de Catalunya ampliï l'abast de les seves competències executives, tal com estableix l'article 147.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Més informació

Maria Dantas

Developer