..... Inici | Ràdio | Recerca

Govern i ajuntaments signen un protocol per dictaminar la integració dels immigrants

by 17:37 0 comentaris
Manuel Bustos (FMC), Josep Lluís Cleries (Govern de la Generalitat) i Salvador Esteve (ACM), aquest matí a la signatura del Protocol sobre els informes d'integració

Les pautes s'aplicaran en els informes d'integració que permeten a l'immigrant accedir a les autoritzacions per arrelament i en els informes d'habitatges, necessaris per optar al reagrupament familiar

La Conselleria de Benestar Social i Família de la Generealitat ha signat aquest dimecres un protocol d'actuació amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) sobre l'esborrany del nou reglament d'execució de l'última reforma de la llei d'estrangeria, que preveu la redacció d'informes sobre la integració i l'adequació de l'habitatge dels immigrants.

Segons un comunicat, el nou reglament de la llei estatal preveu tres supòsits en els quals l'emissió d'informes correspon a les comunitats autònomes i, en alguns casos, als ajuntaments.

Es tracta dels informes sobre l'esforç d'integració per renovar les targetes de residència temporal; els informes sobre l'adequació de l'habitatge per autoritzar la reagrupació familiar; i sobre la integració social de la persona estrangera per accedir a una autorització de residència per arrelament.

La Conselleria i les entitats municipalistes van acordar el 17 de febrer que sigui la Generalitat qui elabori aquests informes a partir dels documents sobre integració proporcionats pels ajuntaments "amb caràcter preceptiu i determinant".

De fet, segons el protocol signat, correspondrà als ajuntaments l'emissió d'un informe on constarà que la persona estrangera ha sol·licitat l'autorització de residència i que està empadronada.

La Generalitat haurà d'emetre els informes preceptius i haurà de comunicar-ho al Govern; a més, haurà de motivar el seu informe si aquest difereix de l'emès per l'ajuntament pel que fa al padró.

L'acord entre la Conselleria, l'ACM i la FMC també destaca la necessitat d'establir criteris homogenis i compartits que hauran d'aplicar els ajuntaments per evitar les interpretacions contradictòries en els informes.

Precisament, ja s'ha constituït un grup de treball integrat a la Comissió Mixta Generalitat-Ens Locals, que haurà de fixar els criteris comuns dels informes dels ajuntaments. /font

adroca

Developer