..... Inici | Ràdio | Recerca

La població estrangera a Barcelona disminueix per segon any consecutiu

by 20:33 0 comentaris
La població estrangera a Barcelona en data 1 de gener de 2011 és de 278.320 persones, el 17,3% del total dels empadronats a la ciutat. Aquesta xifra representa una reducció del 2,3% respecte l’any anterior, és a dir 6.312 estrangers menys. Amb aquestes dades es confirma el canvi de tendència de l’evolució de la població estrangera a Barcelona on l’any passat va disminuir ja per primera vegada.

• La immigració més nombrosa amb un 41% del total són els llatinoamericans, seguits dels residents de la Unió Europea en un 27%, d’Àsia, un 21% i un 7% d’Àfrica i un 5% de la resta d’Europa.

• Tots els districtes perden residents estrangers i alhora tots els districtes se situen per sobre del 10% dels residents estrangers. El districte amb més població estrangera és l’Eixample, seguit de Ciutat Vella, Sants i Sant Martí.

• Entre els anys 2006‐2011 la població estrangera ha augmentat en nombres absoluts en 18.262 persones mentre que en els 5 anteriors (2001‐2006) va augmentar en 186.039 persones.

• Augmenta el nombre de parelles mixtes: el 31% dels matrimonis celebrats a Barcelona és entre estranger/a i nacional, respecte el 28% de l’any anterior i el 13,7% dels naixements són fruit de parelles mixtes.

Segons un avanç de l’Informe Estadístic “La població estrangera a Barcelona” en data 1 de gener de 2011 la població estrangera a Barcelona és de 278.320 persones, el 17,3% del total de la població resident a la ciutat. Això representa una reducció de 6.312 residents, un 2,3% menys, respecte l’any anterior. Aquesta reducció confirma un important canvi de tendència respecte la població estrangera a la ciutat ja que per segon any consecutiu la població disminueix i es canvia la tendència respecte l’evolució des del 1998 al 2008.

Segons el comissionat d’Immigració i diàleg Intercultural, Daniel de Torres, aquesta reducció indica que “es consolida la dècada d’integració, deixant enrere la dècada anterior que anomenem dècada d’acollida”. De Torres ha atribuït la estabilització de la població estrangera sobretot a dues causes “d’una banda a la reducció en l’entrada de població estrangera arran de la crisi econòmica i de l’altra, als majors controls i a la cooperació amb els països d’origen”. /font

adroca

Developer