..... Inici | Ràdio | Recerca

Desmuntem els mites racistes. Argumentari i dades contra els tòpics esgrimits per la xenofòbia IV

by 2:54 0 comentaris

Tòpic: Els immigrants no es volen integrar”

La llei d’estrangeria dificulta a la població nouvinguda l’accés a una situació regular i per tant, a una feina, a l’habitatge, elements bàsics per poder-se integrar en una societat.

S’impedeix el vot als immigrants. A Catalunya hi ha més d’un milió de persones que no participen amb el seu vot en l’elecció d’aquells que legislen les lleis que han de complir i que fixen els impostos que han de pagar. Això obstaculitza l’interès d’aquestes persones per integrar-se.

Segons dades de gener de l’any 2010, el 28,2% dels matrimonis a Barcelona van ser mixtos (estranger/a amb nacional), una xifra superior a la dels matrimonis formats per dos cònjuges estrangers, que és del 9%.

L’increment del nombre d’immigrants als cursos de català del CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística) demostra l’interès creixent per al català:

Curs
Total inscrits
% estrangers inscrits
% llatinoamericans (respecte als estrangers inscrits)
2000-2001
41.950
16,46%
45%
2001-2002
46.650
22,31%
58%
2002-2003
53.770
34,02%
66%
2003-2004
64.350
40,85%
49%
2006-2007
-
81,6%
56%
(Font: Memòries del CPNL)

Les enquestes entre 2005 i 2007 indiquen que augmenten els casos d’estrangers que es relacionen igual amb gent d’aquí que del seu país d’origen o fins i tot més amb gent d’aquí que del país d’origen, mentre que disminueix el nombre d’estrangers que es relacionen principalment amb gent del seu país d’origen

adroca

Developer