..... Inici | Ràdio | Recerca

Prop del 30% de la joventut catalana té nacionalitat estrangera

by 17:47 0 comentaris
El butlletí "La immigració en xifres" recull les dades demogràfiques sobre les persones joves d'origen estranger residents a Catalunya. Les nacionalitats més freqüents són la marroquina, la romanesa i l'equatoriana. 
Sense la presència estrangera, el pes de la població jove es reduiria a un 14,7% de la població total.
El 27,3% de les persones joves que viuen a Catalunya tenen nacionalitat estrangera. Es tracta de més de 350.000 nois i noies de diverses procedències, principalment del Marroc, Romania i l'Equador, segons el darrer número del butlletí electrònic "La immigració en xifres" editat per la Secretaria per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

L'any 2009, les persones de 16 a 29 anys suposaven el 17,2% de la població total de Catalunya. Sense la presència dels joves amb nacionalitat estrangera, el pes seria només de 14,8%. Les diferències entre uns i altres s'aprecien especialment pel que fa a la formació postobligatòria: a partir dels 16 anys, 19 de cada 100 joves de nacionalitat espanyola segueixen estudis reglats, mentre que entre la joventut estrangera la proporció no arriba a 8 de cada 100.

Pel que fa al mercat de treball, les dificultats per accedir-hi es fan tangibles amb una taxa d'atur 10 punts per sobre respecte la mitjana del jovent autòcton. Amb la darrera reforma de la Llei d'estrangeria, no obstant, els fills i filles reagrupats majors de 16 anys estan habilitats automàticament a treballar. Això ha facilitat les seves possibilitats d'accedir al món laboral, ja que fins a l'aprovació d'aquesta reforma a finals de 2009, tenien moltes dificultats administratives per obtenir un permís de treball.

Aquest perfil s'ha elaborat amb les dades oficials més recents de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Institut Nacional d'Estadística, el Ministeri de Treball i Immigració, i diversos departaments de la Generalitat. 
El butlletí "La immigració en xifres" dedica el seu darrer número de 2010 als joves catalans i catalanes d'origen estranger. Es pot consultar al web de la Secretaria per a la Immigració a través d'aquest enllaç.

Per a subscripcions, cal registrar-se al portal dels butlletins de la Generalitat: www.gencat.cat/butlletins. /Font

redacció

Developer