..... Inici | Ràdio | Recerca

Objecció de consciència, defensem l'educació en català

by 9:39 0 comentaris
La sentencia del Tribunal Suprem, ha sancionat una ordre obligant a la Generalitat de Catalunya a adaptar totes les mesures necessàries per garantir la preeminència del castellà com a llengua vehicular en la educació no universitària.

Aquesta Sentencia permetria la destrucció del model d'immersió lingüística en la educació, un model que es la via principal per la incorporació social de la població catalana d'origen immigrat, constituint-se precisament, en un model "modèlic".
L'exercici real i quotidià dels pocs drets de la població immigrada depenen directament de l'adquisició de coneixements lingüístics, indispensables per comunicar-se, i així relacionar-se amb la població catalanoparlant.


La destrucció del sistema d'immersió lingüística significaria estimbar
l'espai de socialització dels nens i nenes i de les famílies
nouvingudes, i també destruiria l'espai que serveix als
catalanoparlants per acollir als seus veïns en la seva llengua
materna.

Aquesta sentencia també produeix un greuge i lesiona el dret dels
treballadors de la educació a exercir la docència en la llengua
nacional de Catalunya, lesiona també el dret de la població, sigui de
l'origen que sigui, a accedir-hi a la cultura catalana de forma
normalitzada.

Per a les organitzacions de persones immigrades i en general per ala
població catalana d'origen immigrant, aquesta sentencia pot tenir
conseqüències desastroses, que posarà en perill la tasca dels darreres
vint anys d'acollida i incorporació a la societat catalana.

També volem alertar de les conseqüències que tindrà en la contractació
de personal docent, tot tenint en consideració que, amb la sentencia a
la ma, de tot l'estat es podrien postular a llocs de feina docent, al
no ser determinant el català en la contractació i en les oposicions.

Preservant el respecte a la llibertat de treball, allò que ens
preocupa es que es desenvolupi una doble xarxa d'educació amb una
doble política de contractació, basada en la separació lingüística que
sanciona aquesta sentencia.

Per tant, des de el Casal Argenti a Barcelona, cridem als treballadors
de la educació a realitzar una declaració d'Objecció DE CONSCIÈNCIA,
negant-se a acatar la sentencia, defensant el sistema únic i
integrador d'educació en llengua catalana.

Cridem a les entitats d'immigrants, de treballadores i treballadors de
l'educació i de defensa de la llengua a posar en marxa una campanya
d'Objecció de consciencia a la sentencia del suprem contra la educació
catalana.

Diego Arcos
President Casal Argenti a Barcelona

redacció

Developer