..... Inici | Ràdio | Recerca

Catalunya signa nous acords internacionals amb Nicaragua

by 18:27 0 comentaris
El Govern català en funcions ha aprovat signar nous acords
internacionals a través de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD ). El primer és un ajut de 100.000 euros
destinat al subministrament d'aigua potable i de sistemes de
sanejament en col·laboració amb les Nacions Unides per als
assentaments humans. 250.000 euros es destinaran a donar suport al
disseny i implementació de polítiques públiques de gènere a l'Uruguai
i 247.339 euros seran per tirar endavant la segona fase del programa
Territoris de la Llacuna d'Apoyo Lideren l'Ordenament i la Cogestió
(TLALOC) a Nicaragua. Finalment, 200.000 euros seran per a la segona
addenda de l'acord de col·laboració amb Nariño, a Colòmbia.

redacció

Developer