3er Aniversari Sindicat de Venedors Ambulants | 17 nov.

6.11.18

El Sindicat Popular de venedors ambulants de Barcelona celebra el seu tercer aniversari amb una jornada solidària plena d'activitats. Després de tres anys de lluita per visibilitzar la seva situació i aconseguir drets farem balanç conjuntament.

17.30h Taula Rodona: Fronteres, vides, drets. Tres anys de lluita mantera. Amb: Carlos Del Clos i Rosa Sánchez (Espacio Migrante) | Jesús Rodríguez (La Directa) Blanca Garcés (CIDOB) | Victoria Canalla (Tras la manta) Cristian Palazzi (Playgorund) | Natalia Caicedo (Sindicat de venedors ambulants) Maria Dantas (UCFR) | Modera: Lamine Sarr

20h
Invisibles + Khalifa kha i Afriklando + Showcase Green Valley Acúsitc
Lloc:
Ateneu Popular 9 Barris
C/ Portlligat 11-15,
08042 Barcelona, Catalunya

Entrada: 5€


El Sindicato Popular de vendedores ambulantes de Barcelona celebra su tercer aniversario con una jornada solidaria llena de actividades. Después de tres años de lucha por visibilizar su situación y conseguir derechos haremos balance conjuntamente.

17.30h Mesa Redonda: Fronteras, vidas, derechos. Tres años de lucha mantera. Con: Carlos De Clos y Rosa Sánchez (Espacio Migrante) | Jesús Rodríguez (La Directa) Blanca Garcés (CIDOB) | Victoria Canalla (Tras la manta) Cristian Palazzi (Playgorund) | Natalia Caicedo (Sindicado de vendedores ambulantes) Maria Dantas (UCFR) | Modera: Lamine Sarr

20h / 5€:
Invisibles + Khalifa kha y Afriklando + Showcase Green Valley Acúsitc
Lugar:

Ateneu Popular 9 Barris
C/ Portlligat 11-15,
08042 Barcelona, Catalunya

Entrada: 5€


#Agenda  #Vídeos #Dretshumans #Refugiats #Migració #África #discriminacio #migracio #barcelona #catalunya #interculturalitat


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada