..... Inici | Ràdio | Recerca

Formació pel dret a empadronament a Lleida: 24 de maig

by 12:18 0 comentaris
La Federació d’Associacions Veïnals de Lleida i la Confederació d’AV de Catalunya han organitzat la formació ‘El dret a empadronament com a eina de garantia per a tota la ciutadania’ (FORMULARI D’INSCRIPCIONS), el divendres 24 de maig a la Sala Paulo Freire: c. Bisbe Torres, 2 de la capital del Segrià.


Concretament la formació, oberta a tothom, la realitzarà un jurista especialitzat en padró, qui col·labora amb l’Estratègia d’Empadronament de la Generalitat, impulsada i coordinada per la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Una campanya extensa per la dignitat de les persones

Aquesta és la quarta formació forma part d’una campanya més extensa de la CONFAVC que va començar el desembre del 2022 per a donar recursos sobre interculturalitat en els projectes comunitaris, en la comunicació, etc , a les AV i federacions amb l’objectiu de fomentar la dignitat de la vida de tots els veïns i veïnes, també aquelles persones amb diversitat cultural i que a vegades no se senten involucrades en el moviment veïnal, perquè aquest no fa actuacions per arribar a les comunitats, o per les dificultats culturals.

El padró: la finestra a una vida més digna

L’empadronament és un dret —i una obligació— de tota persona que viu al territori de gran importància, ja que dona accés a drets reconeguts com l’educació o la salut, o tan necessaris per a viure com els serveis de crèdit de caixes i bancs. Al mateix temps que reconeix drets que la mateixa Constitució teòricament protegeix en el Títol Primer, serveix a les administracions locals per a planificar polítiques segons les necessitats que dibuixa el padró: per exemple, necessitats com equipaments socials com escoles bressol i serveis educatius, centres d’atenció primària, etc. Per això, no només és un dret, sinó que esdevé una obligació pel veïnat I i les administracions locals reconeguda a la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Concretament en l’article 15 estableix: “tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s al Padró del municipi en el qual resideix habitualment”.

Per tant, la manca del padró agreuja la situació de vulnerabilitat de nous veïns i veïnes que aterren en un barri o municipi particular, ja que els despulla de drets tan bàsics per la seva qualitat de vida diària, com la sanitat pública, l’educació pels seus fills i filles, a tenir un compte corrent, etc.

(Veure Campanya Barris Interculturals)/ FORMULARI D’INSCRIPCIONS )

OBS

Developer