..... Inici | Ràdio | Recerca

Ciutats contra la desigualtat: L'habitatge del futur | 23 març

by 16:34 0 comentaris


Primera sessió del cicle Ciutats contra la desigualtat que organitzem en col·laboració amb DIPLOCAT i que aborda un dels reptes urbans del segle XXI, la generació d'espais de benestar individual i col·lectiu als dos models de ciutat que afloren a nivell internacional: les Ciutats Verdes i les Ciutats Intel·ligents.

En aquest context, Alejandro Cavazos, fundador de l'start up catalana Additive Spaces especialitzada en vivenda sostenible, i Elena Castellà, arquitecta del departament d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (AMB), dialoguen sobre la vivenda del futur.

Dia:23/03/2023
Hora:12:00 H
Lloc: Casa Amèrica Catalunya
Entrada lliure

-Imatge central cortesia de Mateu Terrats Miralles
-Activitat amb la col·laboració de: DIPLOCAT

+ informació

__


Primera sesión del ciclo Ciudades contra la desigualdad que organizamos en colaboración con DIPLOCAT y que aborda uno de los retos urbanos del siglo XXI, la generación de espacios de bienestar individual y colectivo en los dos modelos de ciudad que afloran a nivel internacional: las Ciudades Verdes y las Ciudades Inteligentes.

En este contexto, Alejandro Cavazos, fundador de la start up catalana Additive Spaces especializada en vivienda sostenible, y Elena Castellà, arquitecta del departamento de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), dialogan sobre la vivienda del futuro.

Día:23/03/2023
Hora:12:00 H
Lugar: Casa Amèrica Catalunya
Entrada libre

-Imagen central cortesía de Mateu Terrats Miralles
-Actividad con la colaboración de: Diplocat

+ informacióLlatins

Developer