..... Inici | Ràdio | Recerca

'Fronteres invisibles', un projecte d'acompanyament a joves migrats

by 19:32 0 comentaris

Fronteres invisibles és un projecte d'acompanyament a joves que vol garantir la introducció del jovent participant en el món formatiu o laboral. A més, busca reconèixer el seu empoderament i la seva autonomia mitjançant la configuració d'una xarxa social sana i justa.

Va adreçat a:

· Jovent migrat en situació d'exclusió social.
· Edat: entre 17 i 23 anys.
· Principalment vivint a l'àrea metropolitana de Barcelona, Catalunya.

Requisits:

· Domini d'alguna de les llengües d'acollida.
· Disposar del passaport (indiferent disposar o no del NIE/DNI)
· Dificultat d'accés a estudis i/o feina.
· Amb ganes de desenvolupar-se en l'àmbit de l'educació social.
· Dificultat d'accés a ingressos regulars.

En una primera etapa es formen i es capaciten com a monitors o dinamitzadors Socials. Posteriorment, el jovent participant és qui dissenya i dinamitza els jocs i dinàmiques pedagògiques que tenen la finalitat d'oferir una mirada critica que permeti establir espais de debat on continuar combatent el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i totes aquelles discriminacions sobre les que els mateixos joves decideixen treballar.

El projecte implica 10 hores setmanals d'atenció i acompanyament al jovent durant els cursos 2023 i 2024.

Llatins

Developer