..... Inici | Ràdio | Recerca

Arriba la formació sobre el dret a l'empadronament | 24 feb. | AV La Florida

by 18:24 0 comentaris


Com podem ajudar, des de les associacions de veïns (AV), al nou veïnat per a que pugui exercir el seu dret a ser empadronat – dret i obligació segons la legislació? Un dret que li obre la possibilitat d'accedir a serveis bàsics, com ara l’accés a la sanitat pública, l’educació i, en els casos de de persones arribades de processos migratoris i d’asil, a la residència i als permisos de treball.

Amb aquest objectiu, s’ha organitzat la formació ‘El dret a empadronament com a eina de garantia per a tota la ciutadania’ (FORMULARI D’INSCRIPCIONS), el divendres 24 de febrer del 2023, oberta a tothom. Concretament, la formació es farà a l’AV de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat, i amb la col·laboració de la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, que va recolzar la demanda del grup de treball “Barris Interculturals” CONFAVC. (Podeu descarregar-vos el CARTELL en aquest enllaç)

El padró: la finestra a una vida més digna

L’empadronament és un dret —i una obligació— de tota persona que viu al territori, de gran importància, atès que dona accés a drets reconeguts, com ara l’educació o la salut, o a d'altres tan necessaris per viure, com ara els serveis de crèdit de les caixes i bancs. A l'hora que reconeix drets que la mateixa Constitució teòricament protegeix en el seu Títol Primer, serveix a les administracions locals per a planificar polítiques segons les necessitats que dibuixa el padró: per exemple, necessitats com equipaments socials, com escoles bressol i serveis educatius, centres d’atenció primària, etc. Per això, no només és un dret, sinó que esdevé una obligació pel veïnat i les administracions locals, reconeguda a la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Concretament, l’article 15 estableix que: “tota persona que visqui a l'estat espanyol està obligada a inscriure’s al Padró del municipi en el qual resideix habitualment”.

Per tant, la manca de la presència al padró agreuja la situació de vulnerabilitat dels nous veïns i veïnes que aterren en un barri o municipi particular, car els despulla de drets tan bàsics per a la seva qualitat de vida diària, com són la sanitat pública, l’educació pels seus fills i filles, el dret a tenir un compte corrent, etc. I, més profundament, afecta a les persones estrangeres, algunes de les quals poden estar en situació d’irregularitat administrativa, perquè la manca d’empadronament incideix negativament en la tramitació i renovació de permisos tant essencials com els de residència o treball.

Una campanya extensa per la dignitat de les persones

Aquesta formació forma part d’una campanya més extensa comunicativa que va començar el desembre del 2022 per donar recursos sobre interculturalitat als projectes comunitaris, en la comunicació, etc, a les AV i federacions, amb l’objectiu de fomentar la dignitat de la vida de tots els veïns i veïnes. També per a aquelles persones amb diversitat cultural que, de vegades, no se senten involucrades en el moviment veïnal, pel fet que aquest no fa actuacions per arribar a les comunitats, o per les dificultats culturals.

En aquesta primera fase de la campanya, s’ha divulgat material informatiu en vuit llengües – realitzat per la direcció general de Promoció dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya- que explica la importància que els veïns i veïnes s’empadronin i com solucionar algunes dificultats que algunes administracions locals posen com, per exemple, en cas de vulnerabilitat habitacional. (Veure material divulgatiu)

També s’informa que en cas que algun veí o veïna que pensi que se li ha vulnerat el seu dret a l'empadronatge, es pugui trucar a l’Oficina d’Igualtat i No-Dicriminació: 93 114 77 00. (veure Campanya Barris Interculturals).

+ informació

Llatins

Developer