..... Inici | Ràdio | Recerca

Entitats interculturals: El Centre d’Estudis Africans i Interculturals

by 10:38 0 comentaris

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI) és una associació centrada en l’anàlisi i la difusió d'estudis sobre el continent africà, les migracions i la interculturalitat. Fou generat l’any 1987 gràcies a l'empenta d’un grup de debat a la Universitat de Barcelona, a partir del qual es constituí, dos anys després, com una associació sense ànim de lucre.

El CEAI desenvolupa estudis, activitats i projectes sobre les diverses realitats africanes, sobre els procesos migratoris i sobre temàtiques d'interculturalitat en aquest continent, fent un especial èmfasi en la difusió i la sensibilització sobre aquests assumptes.

Línies de treball:

- Anàlisi, formació i sensibilització sobre societats de l'Àfrica.
- Estudi de la imatge i els estereotips sobre l'Àfrica i els africans i deconstrucció dels rumors, estereotips i prejudicis.
- Anàlisi dels processos migratoris i dels reptes que aquests impliquen per a les societats europees, així com la interculturalitat que es deriva com a resultat d’aquestes transformacions socials i com un objectiu a assolir.

Els àmbits d’actuació són:

- Investigacions i informes.
- Activitats en un sentit més ample: publicacions, conferències, seminaris, cursos de formació, taller...

El CEAI col·labora amb diverses institucions, com ara universitats, associacions i col·lectius, tot cercant l’eficàcia i la potenciació de les actuacions que desenvolupa. En l’àmbit més acadèmic, és membre fundacional de la Xarxa Europea de Centres d’Estudis Africans (AEGIS) que agrupa institucions de recerca africanista de diversos estats de la Unió Europea.#entitats

.

Developer