..... Inici | Ràdio | Recerca

Cicle Formatiu: Mirades Crítiques per repensar la Interculturalitat

by 23:36 0 comentaris


El cicle neix de la necessitat de repensar les formes d’entendre i treballar des d’una perspectiva crítica a la interculturalitat.

Data i hora: 4 abril del 201, de 10 a 14h

Sorgit de la necessitat de repensar la interculturalitat a través de diverses propostes formatives, el grup de formació de la Xarxa BCN Antirumors inicia el cicle formatiu “Mirades crítiques”. Amb l’objectiu de revisar de forma crítica conceptes, enfocaments i metodologies que incideixen en les formes d’aplicar i d’entendre la interculturalitat, el cicle se centra en:

- Revisar críticament i actualitzar continguts, metodologies i enfocaments de treball utilitzats fins ara en relació a les accions de promoció del model intercultural.

- Respondre des de la innovació pedagògica i formativa al context o actualitat política, educativa i cultural de la ciutat.

- Contribuir a la formació continuada del personal tècnic de les entitats de la XBCNA i agents antirumors.

- Generar materials pedagògics i debats per a difondre a les xarxes socials.

Aquest cicle s’inicia amb la sessió “Eines metodològiques per treballar les memòries migrants al barri”, a càrrec d’Anyely Marín, investigadora militant i codinamitzadora de Critical Días, qui ens proposa, des d’una perspectiva intercultural, les següents reflexions i qüestions en relació als esforços per configurar una memòria històrica als barris: De quina manera les polítiques i iniciatives de promoció de la memòria local recullen i amplifiquen les experiències de les persones migrades? Com configurar nous imaginaris que nodreixin el teixit comunitari, la complicitat i els espais de lluita a partir de les experiències interculturals veïnals?

En cas que estigueu interessades a assistir a la primera sessió del cicle o si voleu formar part del grup de formació i proposar noves formacions dins del cicle, podeu enviar un correu electrònic a antirumors@bcn.cat

Organitza: Xarxa Antirumors BCN

Més informació
El ciclo nace de la necesidad de repensar los formas de entender y trabajar desde una perspectiva crítica a la interculturalidad.

Fecha y hora: 4 abril del 201, de 10 a 14h

Surgido de la necesidad de repensar la interculturalidad a través de varias propuestas formativas, el grupo de formación de la Red BCN Antirumors inicia el ciclo Formativo "Miradas críticas". Con el Objetivo de revisar de manera crítica Conceptos, enfoques y metodologías que inciden en los formas de aplicar y de Entender la interculturalidad, el ciclo se centra en:

- Revisar críticamente y actualizar Contenidos, metodologías y enfoques de Trabajo utilizados Hasta ahora con relación a las Acciones de promoción del modelo intercultural.

- Responder desde la innovación pedagógica y formativa al contexto o actualidad política, educativa y cultural de la ciudad.

- Contribuir a la formación continuada del personal Técnico de las entidades de la XBCNA y agentes antirrumores.

- Generar materiales pedagógicos y debates para difundir en las Redes sociales.

Este ciclo se inicia con la Sesión "Herramientas metodológicas para Trabajar los memorias migrantes en el barrio", a cargo de Anyely Marín, investigadora militante y codinamizadoras de Critical Días, quien NOS Propone, desde una perspectiva intercultural, los Siguientes reflexiones y cuestiones en relació lOS esfuerzos para configurar una memoria histórica en los barrios: ¿de qué manera los políticas e iniciativas de promoción de la memoria local recogen y amplifiquen las experiencias de las personas migradas? ¿Cómo configurar nuevos imaginarios que nutran el Tejido comunitario, la complicidad y en los espacios de lucha a partir de las Experiencias interculturales Vecinales?

Organiza: Xarxa Antirumors BCN

En caso de estar interesadas en asistir a la primera sesión del ciclo o si desea formar parte del grupo de formación y proponer nuevas formaciones dentro del ciclo, puede enviar un correo electrónico a antirumors@bcn.cat

Más información

DSAN

Developer