..... Inici | Ràdio | Recerca

Congrés Europeo: Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats | Dimecres 13 de febrer de 2019 de 09.00 a 17.45h.

by 15:14 0 comentaris
“Igualtats Connectades” és un projecte que planteja com aplicar l’enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació. Amb aquesta experiència pilot es vol avançar en la implementació de la interseccionalitat, ja que és una perspectiva que ha estat molt teoritzada però hi ha poca experiència de com es posa en pràctica en polítiques concretes.

El projecte es va iniciar l’1 de gener de 2018 i culminarà amb la conferència internacional al febrer de 2019. La iniciativa, que es desenvolupa entre el gener de 2018 i el primer semestre de 2019, és cofinançada pel Programa de Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementada per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials.

Data i lloc
: Dimecres 13 de febrer de 2019 de 09.00 a 17.45h. |
Més informació a http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/02_congres_europeu_interseccionalitat_terrassa
Castellà  
“Igualdades Conectadas” es un proyecto pionero que plantea como aplicar el enfoque interseccional en las políticas públicas locales de no discriminación. Con esta experiencia piloto se quiere avanzar en la implementación de la interseccionalidad, puesto que es una perspectiva que ha estado muy teorizada pero hay poca experiencia de cómo se posa en práctica en políticas concretas.

El proyecto se inició el 1 de enero de 2018 y culminará con la conferencia internacional en febrero de 2019. La iniciativa, que se desarrolla entre enero de 2018 y el primer semestre de 2019, es cofinanciada por el Programa de Justicia, Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea e implementada por el Ayuntamiento de Terrassa, la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) y CEPAS Proyectos Sociales. 
Fecha y lugar: Miércoles 13 de febrero de 2019 de 09.00 a 17.45h. |  
 #culturadepau #dretshumans #dretsdelspoblas #migració #refugiats #racisme #tallers #conferencies

DSAN

Developer