..... Inici | Ràdio | Recerca

29 set | Curs sobre estratègies d’intervenció per garantir els drets de les persones migrades i refugiades LGTBIQ+

by 19:37 0 comentaris


CURS: «Estratègies d’intervenció per garantir els drets de les persones migrades i refugiades LGTBIQ+»

Divendres, 29 setembre de 2017, de 10.00 a 14.00 hores

Catalunya destaca com a territori d’acollida de persones migrades i, especialment en els darrers anys, de sol·licitants de protecció internacional. Aquest fet ha ocasionat que, tant des de les diferents administracions com des de les entitats del tercer sector, s’hagi treballat amb realitats per a les quals ha calgut desenvolupar estratègies concretes en el marc de la interculturalitat que li és pròpia a aquesta societat d’acollida. A més dels trets més distintius de la pròpia convivència cultural, però, el treball del dia a dia implica tenir presents totes les característiques de cada persona: l’aproximació interseccional ajuda a construir aquestes estratègies de treball.

Cal entendre la interseccionalitat com la interacció i interdependència de múltiples formes de discriminació que poden ser patides per qui pertany simultàniament a diferents col·lectius sotmesos a opressions sistemàtiques i que tenen com a conseqüència la vulnerabilització d’aquestes persones. 

Les persones migrades o sol·licitants de protecció internacional que, alhora, formen part del col·lectiu LGBTIQ+ poden ser (i, sovint, són) víctimes de formes de discriminació vinculades a la situació de múltiple pertinència a aquests diferents grups socials. Per això, és fonamental adquirir competències que fomentin el diàleg intercultural i que, simultàniament, garanteixin els drets des d’una perspectiva interseccional d’identitat de gènere i de diversitat sexo-afectiva. Aquest curs té per objectiu exposar conceptes operatius i mostrar eines pràctiques que facilitin la incorporació de la interseccionalitat a les accions desenvolupades, tot presentant bones pràctiques per a la intervenció. 

Objectius: 

- Exposar conceptes clau relacionats amb la perspectiva de drets, la interseccionalitat, la interculturalitat, la vulnerabilitat i la diversitat LGBTIQ+. 

- Examinar críticament els propis valors i prejudicis per desenvolupar una perspectiva autorreflexiva que afavoreixi el reconeixement de vincles, valors i punts de trobada entre diferents cultures i realitats. 

- Mostrar bones pràctiques i facilitar eines per a una adequada atenció a persones LGTBIQ+ migrants i sol·licitants de protecció internacional per tal de garantir i respectar els seus drets. Persones destinatàries Personal de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals i d’entitats sense ànim de lucre relacionat amb la igualtat, les migracions i la ciutadania.

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Certificació d’assistència (4 hores)
Programa de l’activitat: Decarregueu-vos el programa clicant aquí
Inscripcions: Inscriviu-vos clicant aquí
Organitza: Generalitat de Catalunya

#agenda #LGTB #migracions #dretshumans #catalunya #conferencies #cursos #barcelona 

TRTRT

Developer