..... Inici | Ràdio | Recerca

VII Centenari de la mort de Ramon Llull

by 13:47 0 comentaris
A començament de l’any 2016 es complirà el setè centenari de la mort de Ramon Llull (1232-1316).

Una comissió organitzadora, impulsada pel bisbe de Mallorca i integrada pels centres universitaris lul·lians d’arreu del món —Palma, Barcelona, Freiburg i. B., Palerm, Roma i São Paulo—, prepara la celebració d’un Congrés Internacional sobre Ramon Llull que celebrarà simposis en diverses ciutats d’Europa.

L’Aula Lul·liana de Barcelona és la responsable de l’organització del simposi que tancarà el VII Centenari, el novembre de 2016 a Barcelona.

L'acte de la FESTIVITAT DEL BEAT RAMON LLULL, tindrà lloc el dimecres, 27 de novembre de 2013, a les 12'00 h. a la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), Salo d'actes, carrer Diputació, 231.

Unknown

Developer