..... Inici | Ràdio | Recerca

Seminari: 'Inversions, negocis i assessorament. Introducció a l’ordenament jurídic brasiler’

by 8:18 0 comentaris

Seminari: 'Inversions, negocis i assessorament. Introducció a l'ordenament jurídic brasiler'

Dates: Del  08/10/2013 al 09/10/2013
Horari 16:00 a 20:00 h.
Lloc: Aula 5 del Centre de Formació. c/ Mallorca, 281.
Organitzador: ICAB

Introducció

El Brasil ha mostrat i mostrarà al món la seva capacitat per posar en marxa un procés i un progrés que per la seva envergadura i abast ha sorprès i captivat el món per raons múltiples, entre elles les econòmiques com a primeres i principals.
En aquests moments i sent realistes, sembla que el món precisa més el Brasil que no pas el Brasil necessita la resta del planeta gran part del qual, admetent la dependència vers el gegant brasiler, ha declarat el seu interès per acostar-s'hi i ha impulsat l'estol de maniobres d'aproximació per tal de participar de la seva força i del seu vigor.
Les grans oportunitats i els immensos territoris que com el Brasil despleguen la seva dimensió continental, generen onades d'intensa atracció les quals moltes vegades van unides a certa impaciència per no parlar d'emergència la qual s'investeix, no sempre encertadament, com a un dels motors principals per a l'acció. Així és com es dispara la carrera vers la internacionalització algunes vegades sense haver superat, en el seu afany possibilista, les mínimes proves de càrrega.
Arribats aquí i empesos per l'efecte crida que proclama la prosperitat en aquest cas del Brasil, cal extreure lliçons algunes de les quals cal que incideixin profundament en el món del Dret del país al que arribem amb intenció d'emprendre, aprenentatges constatats que il•luminin tant com sigui possible el procés què obligatòriament hauran de fer totes aquelles iniciatives l'objectiu de les quals és operar al Brasil.
La dimensió magnífica de l'oportunitat de creixement que ofereix el Brasil és proporcional a la dificultat i la severitat del conjunt d'esforços que cal realitzar per evitar el fracàs de  qualsevol empresa. Entre aquests apartats que exigeixen especial atenció i calat trobem el del Dret el qual és, al Brasil, especialment complex, dotat de cert gongorisme i esquerperia, trets  que s'han fet palesos davant la magnitud de l'interès de les incomptables iniciatives multinacionals per implantar-se al Brasil.

Objectius

Durant els dies 8 i 9 del mes d'octubre d'enguany aquest Seminari que l'ICAB dedica al Dret Brasiler permetrà situar el Brasil en el gresol peculiar de l'Amèrica Llatina on cada país té la seva particular tessitura.
Partint d'aquest gran marc en el qual més que articular-se un continent s'hi observa un conjunt de realitats ben diferents concentrarem la nostra atenció en el Brasil, el dret i les seves característiques.

1-Ens mourem en tot moment en un discurs tècnic adreçat als advocats per tractar les qüestions que configuraran els preliminars del Dret Brasiler que cal conèixer per aproximar-se amb criteris específics al Brasil i el seu entorn legal: Codi Civil, Dret Societari, Normativa Fiscal i Laboral. Contractació  i resolució de conflictes.

2-S'analitzarà quin ha de ser el capteniment i l'actitud a l'hora d'abordar tècnicament i per tant professionalment qüestions jurídiques relacionades tant amb el Dret brasiler com amb els col•legues i despatxos brasilers. Focus, gestió dels objectius i relació professional. Parceria*. Extensió de responsabilitats i llicències administratives.

3-Es contextualitzarà i s'analitzarà la situació establerta entre la gran demanda d'atenció i gestió legal suscitada per part de les iniciatives multinacionals que volen operar al Brasil i el Brasil mateix, país altament exigent en matèria i qüestions de Dret i processos legals.

4-S'observarà el que es podria anomenar "mercat legal", "indústria legal", la gran activitat generada gràcies al dinamisme, exigències,volum i característiques pròpies del país on s'inscriu el marc legal; es farà per tant una aproximació a l'organització col•legial brasilera (OAB) i a la normativa que regula l'exercici professional d'advocats estrangers en territori Brasiler.

Enllaç: societat comercial. Relació de col•laboració entre dues o més persones amb vista a la realització d'un objectiu comú.

ICAB
Comissió de Cultura, Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona , Barcelona - España

T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 cat / 5434 cast
F. 93 215 04 29E. cultura@icab.cat
http://www.icab.cat/

redacció

Developer