..... Inici | Ràdio | Recerca

Ètica aplicada als serveis socials

by 14:46 0 comentaris
El desenvolupament de l'ètica en l'activitat de prestació de serveis socials té com a finalitat aconseguir l'efectiu respecte dels drets de les persones, la promoció dels valors democràtics, l'enfortiment ètic de la societat civil i les bones actituds. Les persones professionals i les entitats que gestionen els serveis socials han d'orientar la seva activitat de manera que es garanteixi la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a l'autonomia i intimitat.
Per tal de conèixer la realitat existent i obtenir un registre de les activitats vigents dels centres de serveis socials, el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya ha creat el Qüestionari d'espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social, el qual vol recollir informació de centres de serveis socials que ja disposin d’una iniciativa similar i desitgin donar a conèixer la feina que porten a terme.
El qüestionari està accessible des de la secció d’Ètica aplicada als serveis socials del portal DIXIT.

Maria Dantas

Developer