..... Inici | Ràdio | Recerca

Escola Valenciana reforça el seu model amb el cinquè congrés

by 16:27 0 comentaris


'L'escola en valencià, un model més enllà del plurilingüisme' és el títol delcinquè congrés d’Escola Valenciana, que es fa avui a València amb la intenció de fixar bases científiques i nodrir d’experiències el model d’ensenyament de qualitat que aquesta entitat ha anat bastint durant més de vint-i-cinc anys. Aquest model segueix el camí obert a les conclusions dels quatre congressos anteriors i al document L’escola valenciana. Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. La jornada inclou una conferència marc del responsable de la Fundació Cultura de Pau de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, i del rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo.

El congrés es basa en quatre eixos de debat: plurilingüisme i interculturalitat; participació social i valors; innovació i noves tecnologies, i medi i sostenibilitat. L’objectiu és establir un fòrum de debat actiu i participatiu que aculli propostes de tots els sectors de la comunitat educativa, tant entitats com Escola com centres educatius, grups de treball universitaris, associacions de pares i mares, sindicats de l’ensenyament, entitats i associacions, en forma de conferències, tallers, presentacions de llibres i materials, documentals i sessions acadèmiques.

En la presentació del congrés, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, va afirmar: 'Busquem elements de consens que ens conduesquen a treballar per a una escola en valencià de qualitat en un nou marc, en unes aules farcides d’alumnat d’origen molt divers, en una situació social on cal més que mai el treball en participació social i valors, on els pares i les mares cal que s’involucren moltíssim, on la societat s’ha de mobilitzar, on les noves tecnologies tenen un paper determinant com a noves eines d’ensenyament…, on el plurilingüisme és el pa de cada dia i on cal repensar fermament conceptes com la sostenibilitat.' 

'Volem que tota la comunitat educativa participe en aquest espai de debat: pares i mares, docents, el món dels sindicats de l’ensenyament, els moviments de renovació pedagògica,

institucions com les universitats, la veu dels equips directius dels centres, la veu de l’alumnat', va afegir Moreno: 'Perquè creiem que és fonamental que totes i tots ens retroalimentem i creem una bona xarxa de cohesió en matèria educativa, sobretot en els temps que corren i en les retallades que es fan des de l’administració valenciana, unes retallades que considerem inacceptables.'

En aquest sentit, i partint del fet que un dels eixos temàtics del congrés és la innovació i les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament, Escola Valenciana ha disposat d'un espai a internet interactiu i de participació de tota la comunitat educativa.
Font

OBS

Developer