..... Inici | Ràdio | Recerca

La immigració segueix baixant a Catalunya, amb 20.000 estrangers menys en un any

by 8:08 0 comentaris
La població immigrant a Catalunya manté la tendència a la baixa després de l'inici de la crisi econòmica, i el 2011 registra un descens de 19.476 ciutadans estrangers empadronats respecte a l'any anterior.
Segons dades provisionals de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat, el 16,1% dels empadronats a Catalunya el 2011 són estrangers, un 0,3% menys que el 2010, any en què ja havien disminuït un 0,8% respecte l'anterior.
Prop del 75% dels immigrants són persones d'origen extracomunitari, sobretot del Marroc (20%), L'Equador (5,42%), Bolívia (4,44%), la Xina (4,11%), Pakistan (3,9%), Colòmbia (3,7%) i el Perú (2,71%).
Del 25% de ciutadans amb nacionalitats de la Unió Europea, el 8,51% procedeix de Romania, el 4,03% d'Itàlia --la majoria, originaris de l'Argentina i Uruguai-- i el 2,8% de França.
En conjunt, Catalunya acull persones de 179 nacionalitats diferents.
MÉS JOVES ESTRANGERS
La població estrangera es caracteritza per ser més jove que la local: mentre els autòctons d'entre 15 i 59 anys constitueixen el 59% del total, la mateixa franja d'edat en estrangers conforma el 79%.
En canvi, s'observa una presència molt reduïda de persones grans de 59 anys entre el col·lectiu d'estrangers: el 4,4% respecte del 22,2% d'autòctons. 
Una altra diferència està en la distribució per sexes, ja que entre els immigrants, el percentatge d'homes (53,7%) supera el de dones (46,5%), mentre que entre els locals hi ha un 48,8% d'homes i un 51,1% de dones.[Font]

redacció

Developer