..... Inici | Ràdio | Recerca

Identitats Híbrides. Una visió interdisciplinària de la mobilitat social

by 16:59 0 comentaris
IRIS aplega, a la Universitat de Lleida, 12 grups de recerca per a resseguir els eixos històrics, lingüístics, sociològics, culturals i antropològics que defineixen la identitat individual i col·lectiva.
Fomentant la recerca des d’aquesta perspectiva, l’IRIS reprèn la hibridació com a concepte cultural i mètode de recerca, amb el qual analitzar la pluralitat de reptes actuals: la migració, els nous moviments d’identitat social i política, les variacions en els equilibris de gènere, les xarxes virtuals... tot des d’una perspectiva diacrònica, multidisciplinària, i geogràficament diversa que permet enfocar millor el futur gràcies a interpretar més acuradament l’actualitat i conèixer les arrels històriques del present.
L’IRIS es un institut d’investigació capdavanter a Catalunya i Europa que fa recerca entorn de problemes cabdals per a la societat actual i fa arribar els resultats de la recerca al conjunt dels ciutadans.
Institut de Recerca en Identitats i Societats (IRIS)
Universitat de Lleida, Catalunya
Dates: 16, 17, 18 de novembre de 2011 

Maria Dantas

Developer