..... Inici | Ràdio | Recerca
by 2:00 0 comentaris
El 9 de novembre es realitza presentació Pública de la Taula de Treball sobre Migració, Gènere i Desenvolupament amb participació activa de dones migrades.

En el marc del projecto “Acció d'incidència, anàlisi i debat sobre la condició i posició de les dones en els circuits transfronterers a Catalunya”, i amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació es presentarà la Taula de Treball sobre Migració, Gènere i Desenvolupament, que pretén ser un espai participatiu i de visibilitat de les dones emigrades, amb veu pròpia, per fer incidència i seguiment de les normatives i polítiques migratòries que afecten directament a les dones i el seu entorn.

Creiem que aquest espai pot ser significatiu en termes de participació política i sobretot necessari en un context on les polítiques migratòries es fan cada vegada més restrictives per als drets humans de les persones que viuen en situació de migració.

La Taula neix com un espai obert per a donar seguiment a l'agenda política que neix del seminari internacional Ciutadanes globals transformant fronteres: processos migratoris, drets, reivindicacions i perspectives.

En aquests moments està immersa en un procés d'incidència política amb autoritats i associacions sobre la base del document de posicionament i reivindicació: “Les dones migrades enfront de l'actual conjuntura”.

La presentació es realitzarà al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, al carrer Camèlies 36-38 Barcelona, des de les 18 a les 20 hores.

www.ciudadanasglobales.org
Download pdf

adroca

Developer