..... Inici | Ràdio | Recerca

Manual de legislació europea contra la discriminació

by 2:00 0 comentaris
Disponible la versió en català del Manual de legislació europea contra la discriminació és la primera guia general de dret europeu en matèria de no discriminació.

Basat en la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquest manual té com a objectiu principal millorar l'accés a la justícia de les víctimes de la discriminació a tota Europa.

Aquest manual explica un complex sistema normatiu de manera senzilla i divulgativa. Per això, aquest manual no està solament dirigit a les persones professionals del dret sinó també a les entitats de la societat civil que treballen amb les víctimes de discriminació o amb col·lectius susceptibles de ser discriminats, sigui en raó del seu gènere, ètnia, edat, discapacitat o procedència.

El Manual de legislació europea contra la discriminació (pdf) va ser elaborat conjuntament per l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) i el Tribunal Europeu de Drets Humans i ha estat publicat al març d’aquest any. La publicació en català d'aquest manual és el resultat de la col·laboració entre la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

adroca

Developer