..... Inici | Ràdio | Recerca

UNESCOCAT: Programa Talia 2011

by 4:29 0 comentaris

Noves competències professionals per construir una societat diversa, inclusiva i sostenible

Atenció: Primer torn d'inscripcions tancat.

Tots els cursos:

El programa Talia és la resposta que el Centre UNESCO de Catalunya vol donar a la necessitat d’una formació que exigeix una capacitació, reorientació i especialització professionals, basades en la reflexió crítica i en el pensament pràctic. Això ens ha d’ajudar a la construcció de la convivència, la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Per aquest motiu el programa Talia centra la seva atenció en la diversitat com una realitat global que té el seu reflex més evident en el context local. Entendre aquesta diversitat i saber-la gestionar són dos aspectes clau per a la millora de la qualitat professional, el creixement personal i el desenvolupament de societats més inclusives i sostenibles.

D’altra banda, des del Centre UNESCO de Catalunya reconeixem el potencial dels i les joves com a col·lectiu que té un rol fonamental en la construcció d’aquesta societat inclusiva i sostenible, i a la vegada som conscients de les dificultats amb què topen a l’hora de fer front a la crisi i inserir-se en el mercat laboral. És per això que el programa Talia és una oferta formativa que s’adreça  principalment als i les joves en situació d’atur, amb l’objectiu de dotar-los d’una formació especialitzada en els àmbits de la diversitat cultural, lingüística, religiosa, del patrimoni i de la sostenibilitat, que els aporti aquest valor afegit en la seva vida professional, personal i social.

Aquests cursos es fan amb el suport del Ministeri d'Educació del Govern Espanyol i en col·laboració amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Catàleg de l'Escola de Formació.

En aquest catàleg hi trobareu la descripció dels cursos, tallers i sessions formatives que ofereix l'Escola de Formació a demanda d'entitats públiques o privades que vulguin incorporar-los en el seu pla de formació permanent. Aquesta oferta formativa es pot adequar a les necessitats específiques dels diferents col·lectius professionals que ho sol·licitin.

adroca

Developer