..... Inici | Ràdio | Recerca

'Camí de l'Inca'

by 15:21 0 comentaris
El Museu Barbier de Barcelona acull una mostra que explica el passat inca.

Fins al pròxim desembre el museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí de Barcelona acull la mostra 'Camí de l'Inca', un viatge al passat dels Andes que permet explorar la cultura inca a través de tota mena d'objectes. L'exposició arrenca, de fet, amb una explicació de les cultures preincaiques, que es van establir en tota la zona dels Andes i que van desaparèixer com a conseqüència de la superioritat inca. Els objectes i un cicle de conferències -que tindrà lloc al novembre- fan possible capbussar-se en una de les cultures més riques de l'antiguitat.
L’exposició, que es pot visitar fins a finals d'any, s'articula al voltant de dos espais. El primer, dedicat a la cultura inca, mostra alguns dels objectes més representatius d'aquesta civilització. El segon evoca el passat dels Andes a través d’una mostra de les cultures antecessores, que es van establir tot al llarg de l’àrea andina. Tots dos àmbits permeten explorar la grandesa i la sofisticació d'una civilització que va dominar els Andes durant segles.

Per les seves característiques naturals a l’àrea andina s’han generat uns ecosistemes enormement diversos. És el resultat d'una impressionant serralada, la dels Andes, que ha creat una varietat de paisatges d'una gran riquesa, on hi ha lloc pels deserts costaners i per les muntanyes de fins a 6.000 metres. L’altitud és, certament, el tret diferenciador més gran dels Andes, però els corrents marins i les variades composicions dels sòls també contribueixen a aquesta gran diversitat mediambiental.

Una natura generosa que va veure com, des d’aproximadament l’any 3000 aC., diferents grups humans s'anaven assentant i arrelant fins a formar una de les cultures més singulars de l'Amèrica precolombina, que va florir durant segles i que va conèixer un període de gran esplendor de la mà de l’imperi inca. Un esplendor que, certament, va durar poc: l'imperi va caure l’any 1532, dècades després de l'arribada a Amèrica de Cristòfol Colom.

Entre les creacions més sorprenents de l'imperi inca destaca el Qapaq Ñan o Camí de l’Inca, una xarxa de camins que cobria una regió immensa que anava des del sud de la Colòmbia fins al nord-oest de l’Argentina i el centre de Xile, passant per l’Equador, el Perú i Bolívia. Els seus vestigis es veuen encara avui i en bona part es poden recórrer a peu. El Qapaq Ñan es va configurar a partir de camins existents que els inques van ampliar, van pavimentar i van sembrar de fondes o albergs, així com de centres administratius.

En un tram determinat, el camí es dividia en dos: una ruta s’estenia al llarg de la costa, i l’altra per l’interior, i es connectaven per mitjà de camins transversals i secundaris que arribaven a les localitats més petites.

 Tot un món de comunicacions al costat del qual el temps ha anat deixant, com un llegat, centenars d'objectes, testimonis muts d'una cultura impressionant i, ja, desapareguda.

adroca

Developer