..... Inici | Ràdio | Recerca

Avaluació del programa Veu Dona Sud

by 12:56 0 comentaris

El programa permanent en Sensibilització i Gènere Veu Dona Sud (ACSUR), ha estat avaluat segons requisit de la convocatòria de programes de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El programa anava adreçat a canviar la imatge estereotipada que ofereix bona part dels mitjans de comunicació catalans sobre les dones migrades. L’avaluació conclou que el programa ha tingut importants efectes positius en la creació d’eines i documents específics que tenen en compte la variable gènere i ètnia i que han estat molt ben valorats per les i els especialistes en el sector. Aquestes eines estan essent utilitzades per alguns/es professionals dels mitjans de comunicació catalans en activitats formatives i de sensibilització.

Alguns dels productes del programa:
                                                                                                                                                                        
Es busquen còmplices

Publicació d’ACSUR-Catalunya, en aquest cas, sobre el tractament informatiu de les dones immigrades pels mitjans de comunicació. Inclou articles de reflexió elaborats per expertes en aquesta qüestió i unes recomanacions recolzades per la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes, la Mesa per la Diversitat del Consell de l’Àudio-visual de Catalunya, el Sindicat de Periodistes, la Xarxa Internacional de dones periodistes i comunicadores de Catalunya-Xarxa Internacional de periodistes amb visió de gènere, la Xarxa de dones immigrades i ACSUR-Catalunya."Elles i nosaltres" El tractament mediàtic de les dones immigrades a debat

Apareixen les dones immigrades a la premsa catalana? Quan i com?. Aquesta investigació té com a principal objectiu promoure la visió i les veus de dones del sud immigrades a Catalunya, com a agents clau en els processos de desenvolupament, tant en els països d’origen com en la societat catalana.

adroca

Developer