..... Inici | Ràdio | Recerca

Els immigrants no miren TV3

by 3:34 0 comentaris
 Un equip de recerca de la Universitat Ramon Llull ha lliurat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) un informe en què s’analitzen les preferències sobre mitjans que tenen els immigrants residents a Catalunya "amb l’objectiu de comprovar en quina mesura els mitjans autòctons (de Catalunya i de la resta d’Espanya) contribueixen a facilitar-ne la integració".

L’estudi revela que els immigrants "fan un ús generalitzat de les antenes parabòliques per tal de captar les ràdios i les televisions dels països d’origen". Aquest consum és molt elevat entre els immigrants d’Àfrica i d’Àsia, mentre que els llatinoamericans, que no tenen la barrera idiomàtica, són els que més utilitzen els mitjans autòctons. En tots els casos, segons l'estudi, es constata que "quan la llengua del mitjà és el català, el consum entre els immigrants esdevé marginal".

La conclusió principal de l’informe és que els mitjans generalistes que s’emeten a Catalunya "tenen una eficàcia escassa en la tasca d’afavorir la integració dels nouvinguts". Les dades combinades indiquen que "el mitjà més utilitzat és, amb diferència, la televisió". Els investigadors constaten un ús intensiu del satèl·lit, que en el cas dels llatinoamericans es combina amb els canals autòctons. Amb relació a aquests darrers canals, el Baròmetre indica que "Antena 3 és la cadena preferida pels ciutadans estrangers residents a Catalunya, seguida de Telecinco, La 1 i Cuatro. TV3 apareix en sisena posició".

La ràdio és un mitjà que s’utilitza menys que la televisió, però, en qualsevol cas, el consum de ràdios estrangeres (que es poden rebre per l’antena parabòlica o per internet) és "sempre superior al de les cadenes autòctones". Segons les dades del Baròmetre, vuit de les deu cadenes de ràdio autòctones preferides pels immigrants són musicals, en una classificació encapçalada per Los 40 Principales, Cadena Dial i Flaix FM. En aquesta classificació únicament hi ha dues emissores generalistes, la Cadena SER i Catalunya Ràdio, que ocupen la vuitena i la desena posició, respectivament.

Aquesta radiografia, "molt marcada per la barrera idiomàtica, canvia completament en el cas dels fills dels immigrants". Aquests, que han estat escolaritzats a Catalunya, t"enen els mateixos gustos i preferències que els nens i les nenes catalans de la seva edat". Els fills d’immigrants tenen "una actitud més permeable que la dels seus progenitors". Fins i tot —sobretot en el cas de la comunitat llatinoamericana—, "veuen el consum de mitjans dels seus països per part dels seus pares com un acte de melangia".

L’estudi confirma la queixa dels immigrants per la imatge distorsionada i estereotipada amb què se’ls representa. En aquest sentit, tampoc "no els agraden els programes de les televisions autòctones que tenen immigrants com a protagonistes perquè se senten caricaturitzats. Es tracta de programes com ara Karakia o Tot un món, de TVC, o Els altres catalans, de TVE". Segons els investigadors, els immigrants, amb excepcions, "solen fugir d’aquest tipus de programes en què es presenta una cara amable de la immigració, amb estrangers plenament integrats". Els responsables de la recerca consideren que, "atès el pes numèric de la immigració en la societat catalana, aquest col·lectiu mereixeria més quota —no estereotipada— en els mitjans".

adroca

Developer