..... Inici | Ràdio | Recerca

Més elements per reforçar el control de les fronteres exteriors i de la governança de l'Espai Schengen

by 7:03 0 comentaris

El 4 de maig la Comissió Europea va presentar una Comunicació relativa a la política migratòria.

Amb aquesta iniciativa, la Comissió posa de manifest la necessitat d'establir una política migratòria comuna a la Unió Europea. Aquesta necessitat pren una rellevància particular després dels incidents registrats a l'illa italiana de Lampedusa.
La Comunicació proposa iniciatives complementàries en diversos àmbits que formaran part del paquet legislatiu sobre immigració que, previsiblement, la Comissió aprovarà el proper 24 de maig. Entre altres mesures, la Comunicació proposa aproximacions estratègiques amb els països tercers implicats en les qüestions d'immigració, la posada en funcionament de més elements per reforçar el control de les fronteres exteriors i de la governança de l'Espai Schengen, una millor difusió de les bones pràctiques en matèria d'integració i l'aprovació final del Règim europeu comú d'asil.
Les propostes d'aquesta Comunicació es van debatre en el Consell extraordinari d'Afers de Justícia i d'Interior del 12 de maig. Les conclusions del Consell sobre aquesta qüestió es prendran com a base per al debat sobre immigració del Consell Europeu que tindrà lloc el proper 24 de juny.

Més informació
Comunicació de la Comissió Europea sobre la política migratòria

redacció

Developer