..... Inici | Ràdio | Recerca

Més de la meitat dels internautes de la UE naveguen en una llengua estrangera

by 7:17 0 comentaris
Segons una enquesta de l'Eurobaròmetre, tot i que el 90% dels internautes de la UE s'estimen més accedir als llocs web en la seva llengua, el 55% utilitza, almenys ocasionalment, una llengua estrangera.
De tota manera, el 44% dels usuaris europeus d'Internet creuen que perden informació interessant a les pàgines que estan en una llengua que no entenen i només un 18% compren productes per Internet en una llengua estrangera. Els resultats indiquen la necessitat d'invertir en eines de traducció a Internet a fi que els usuaris de la UE no perdin informació o productes pel fet de desconèixer les llengües. Actualment, la Comissió Europea gestiona 30 projectes de recerca sobre la interfaç entre llengua i contingut digital que compten amb 67 milions d'euros de finançament de la UE, i els nous projectes presentats enguany obtindran 50 milions més. Un dels objectius de l'Agenda Digital per a Europa és augmentar l'accessibilitat al contingut de la web per a tothom (vegeu IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària d'Agenda Digital, ha declarat que 'si volem de debò que tots els europeus entrin a l'era digital, hem de garantir que puguin entendre els continguts que els interessin. Per això estem desenvolupant noves tecnologies que puguin ajudar als que no entenen una llengua estrangera'.
L'enquesta revela que, si bé a Internet hi ha una gran quantitat de continguts de qualitat, no tothom en pot treure el mateix profit a causa de les diferències en el coneixement de llengües. Una mitjana d'un de cada dos internautes en 23 Estats membres utilitza una llengua que no és la seva per llegir a la web. Però aquesta xifra oculta grans diferències: declaren utilitzar altres llengües a Internet entre un 90% i un 93% de grecs, eslovens, luxemburguesos, maltesos o xipriotes, però només un 9% de britànics, un 11% d'irlandesos, un 23% de txecs i un 25% d'italians.

L'anglès, lingua franca a Internet
L'enquesta confirma que l'anglès és la llengua que es fa servir més per llegir i veure continguts a Internet en una llengua estrangera: gairebé la meitat dels internautes de la UE (48%) la utilitza almenys ocasionalment. Ara bé, aquest percentatge se situa entre el 4% al 6% en el cas dels espanyols, alemanys i francesos. Un cop més, la pràctica varia molt entre els Estats membres: el 90% dels xipriotes, el 97% dels maltesos i el 85% dels grecs i suecs consulten pàgines en anglès si la informació no està disponible en la seva llengua, però només ho fan el 35% dels italians, el 45% dels letons, el 47% dels romanesos i el 50% dels francesos. D'altra banda, els luxemburguesos prefereixen utilitzar el francès (67%) i l'alemany (63%) abans que l'anglès (55%). Al Regne Unit i Irlanda són pocs els internautes que utilitzen una segona llengua, però la llengua estrangera més utilitzada per llegir i veure continguts a Internet és el francès (9% i 7% respectivament).

Motius per canviar de llengua
La majoria (81%) es troba en situació de canviar de llengua quan busca informació, però un 62% també ho fa per a les relacions socials, normalment per comunicar-se amb amics, i un 52% per motius professionals.
Fins un 44% dels enquestats creu que es perd informació interessant perquè les pàgines estan en una llengua que no entén; és el cas del 60% dels grecs, el 58% dels espanyols i el 56% dels portuguesos.

Compres per Internet
Per comprar a través d'Internet tothom s'estima més utilitzar la seva llengua. Només un 18% dels internautes compra en una altra llengua de manera freqüent o sistemàtica, i un 42% diu que no compra mai en una llengua que no sigui la seva. Els homes utilitzen més les llengües estrangeres que no pas les dones per comprar per Internet: un 61% i un 51%, respectivament.

Suport per a més diversitat i obertura
Gairebé 9 de cada 10 enquestats (88%) consideren que tots els webs que es creen al seu país haurien d'utilitzar les llengües oficials nacionals, i aproximadament 8 de cada 10 (81%) creuen que aquestes webs haurien de tenir també versions en altres llengües.

Esforços de recerca i desenvolupament
La Comissió està gestionant actualment 30 projectes de recerca i innovació sobre tecnologies del llenguatge que puguin facilitar als internautes l'accés a la informació en altres llengües. Per exemple, el projecte iTRANSLATE4 està desenvolupant el primer portal d'Internet que oferirà traducció gratuïta en línia entre més de 50 llengües d'Europa, entre elles el català, el castellà o el gallec, i de la resta del món i permetrà comparar simultàniament les traduccions fetes per les eines més freqüentment utilitzades (com ara Google, Bing, Systran, Trident o Linguatec). La contribució de la UE a aquest projecte és de dos milions d'euros.
Per avançar en tecnologies del llenguatge es necessiten una àmplia col·laboració i un diàleg permanent entre la indústria, els investigadors, el sector públic i els ciutadans. El projecte META-NET, que compta amb sis milions d'euros de la UE, està construint una aliança tecnològica (ja té més de 200 membres) per a una Europa multilingüe.

Antecedents
La primera enquesta Eurobaròmetre sobre les llengües que prefereixen els usuaris d'Internet es va fer al gener de 2011. La mostra va ser de 500 usuaris de cada Estat membre. En total es van enquestar 13.500 persones.
Les tecnologies del llenguatge es fan servir per a aplicacions molt diverses, com ara eines de traducció automàtica, diferents tipus de sistemes de diàleg, cercadors avançats, recuperació i síntesi automàtiques de la informació, etc., que poden facilitar l'accés i l'explotació dels continguts en línia per a tothom, reduir els costos per a les empreses augmentant l'eficàcia d'alguns procediments de treball i contribuir a crear el mercat digital europeu.

Font: Representació de la Comissió Europea
Eurobaròmetre sobre les preferències lingüístiques dels usuaris d'Internet

Projectes de recerca sobre llengües:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Maria Dantas

Developer