..... Inici | Ràdio | Recerca

Presentació a Barcelona del projecte europeu ACCEPT PLURALISM

by 3:20 0 comentaris


La iniciativa, formada per 15 estats europeus, pretén analitzar l'estat de la qüestió sobre tolerància, diversitat cultural i lingüística en les noves societats europees del segle XXI

La Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona acollia ahir 9 de març la presentació del projecte ACCEPT PLURALISM, iniciativa finançada per la Comissió Europea que pretén analitzar l'estat de la qüestió entorn a les noves realitats religioses, ètniques, culturals i lingüístiques que estan prenent forma en les societats europees del segle XXI.
El projecte, encapçalat per l'Institut Europeu de Florència, s'emmarca en el Setè Programa Marc Europeu i està format per 17 centres universitaris de 15 estats diferents, 14 de la Unió Europea més Turquia.

Així, la incitativa persegueix dos objectius concrets: d'una banda, pretén crear un marc normatiu i teòric sobre les actituds envers la (in)tolerància a la diversitat i a la diferència i, de l'altra, explorar i analitzar quines són les respostes adequades que cal treballar davant aquestes noves realitats. Per tal d'analitzar-les de manera concreta, s'han creat diferents grups de treball, que s'especialitzaran en una de les següents set temàtiques:

1. Discursos sobre tolerància i diversitat cultural i lingüística.
2. Conceptes i teories sobre tolerància i diversitat cultural i lingüística.
3. Estudis de cas sobre els reptes de la tolerància a l'escola.
4. Estudis de cas sobre els reptes de la tolerància a la vida política.
5. Manual: idees entorn a la diversitat cultural i tolerància a Europa.
6. Nous coneixements sobre la tolerància i la diversitat cultural a Europa.
7. Indicadors sobre com mesurar de la tolerància.

Els programa, que finalitzarà al març del 2013, pretén esdevenir una eina de coneixement i d'anàlisi per als responsables polítics a nivell europeu, nacional i local, gestors d'entorns culturals i lingüístics diversos, associacions que treballen en l'àmbit de la immigració i la diversitat, professorat en contacte directe amb l'alumnat d'origen divers i el món acadèmic.

L'equip de l'estat espanyol està encapçalat per Ricard Zapata-Barrero, professor de la Universitat Pompeu Fabra i director del Grup de Recerca Interdisciplinària en Immigració (GRITIM) de la mateixa universitat. Durant la presentació de l'acte, l'equip va presentar el primer dels informes sobre tolerància i diversitat cultural dins l'Estat espanyol que l'equip ha elaborat en el marc d'aquest projecte. La presentació a Barcelona és l'última de les presentacions oficials fetes al llarg dels darrers mesos als diferents estats participants.

adroca

Developer