..... Inici | Ràdio | Recerca

La inversió estrangera directa a Catalunya es situa en 3.952 milions d'euros i suma el 34% del total a l'Estat espanyol

by 7:22 0 comentaris
Són dades del Registre d’Inversions Estrangeres del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que corresponen a inversió productiva al 2010. Del 2009 al 2010, la participació de Catalunya sobre el total estatal ha augmentat de l’11 al 34%. Invest in Catalonia ha materialitzat 34 d’aquests projectes d’inversió que han implicat la creació durant l’últim any de més de 1.100 llocs de treball.

Actualment, Invest in Catalonia està gestionant una cartera de 189 projectes d’inversió oberts, amb una inversió associada de més de 6.500 milions d’euros, la creació potencial de 14.260 llocs de treball i el manteniment de 16.216 llocs de treball.

La inversió estrangera directa a Catalunya s’ha situat en 3.952 milions d’euros al 2010, unes dades proporcionades pel Registre d’Inversions Estrangeres del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que mostren que Catalunya suma el 34% de tota la inversió productiva a nivell estatal.

En anys anteriors, el 2007 i 2008, tot i que en xifres absolutes la inversió estrangera directa a Catalunya es mantenia en volum, el pes de Catalunya sobre Espanya estava per sota del 10%. Del 2009 al 2010, la participació catalana sobre el total estatal ha crescut de l’11 al 34%.


Al 2010, Invest in Catalonia, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, ha materialitzat 34 d’aquests projectes d’inversió, que han implicat la creació de més de 1.100 llocs de treball i el manteniment de 1.659 llocs de treball addicionals. Les xifres indiquen que Invest in Catalonia ha mantingut estable el volum de projectes d’inversió consolidats a Catalunya al 2010 respecte l’any anterior.

Actualment, Invest in Catalonia està gestionant una cartera de 189 projectes d’inversió oberts, amb una inversió associada de més de 6.500 M. d’euros, la creació potencial de 14.260 llocs de treball i el manteniment de 16.216 llocs de treball.

Per comunitats autònomes, les dades del Ministeri indiquen que Catalunya i Madrid concentren més del 75% de la inversió estrangera directa productiva rebuda per l’Estat espanyol. Mentre que l’any 2009 Madrid concentrava un 66% del total i Catalunya un 11%, el 2010 el pes de Catalunya augmenta fins el 34% i el de Madrid baixa fins al 43%. A Andalusia les inversions augmenten del 2,6% al 2009 al 10% el 2010.

Per sectors, destaca el pes del transport i l’emmagatzematge i, en menor mesura, el de les activitats financeres, manufactureres, immobiliàries i d’energia elèctrica. Aquests sectors comptabilitzen el 90% de totes les inversions.
El 2010, el 96% de la inversió productiva a Catalunya prové de països de la UE-27, un 14% més que l’any anterior, fet que representa una concentració de l’origen de les inversions.

Sobre Invest in Catalonia

Invest in Catalonia és l’àrea de la Direcció General d’Indústria -adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya-, especialitzada en la promoció i captació d’inversions a Catalunya.

La missió d’Invest in Catalonia és la d’atreure i mantenir inversions d’empreses estrangeres a Catalunya, econòmicament i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa, d’ocupació estable i de qualitat. Invest in Catalonia ofereix assessorament adaptat a les necessitats de les empreses que estudiïn establir-se o expandir el seu negoci a Catalunya. Aquests serveis s’ofereixen de forma confidencial, gratuïta i personalitzada.

En particular, Invest in Catalonia dóna els seus serveis a les empreses estrangeres i espanyoles sense presència a Catalunya, a les empreses estrangeres ja ubicades a Catalunya així com a altres empreses mitjanes o grans amb projectes d’inversió. /font

redacció

Developer