..... Inici | Ràdio | Recerca

Campanya 'Tots a Westminster'

by 0:47 0 comentaris

El primer cap de setmana de juny d'aquest any 2011 està previst una mobilització massiva de catalans a la ciutat de Londres a fi de fer el lliurament, al Parlament de Westminster, del conjunt de les adhesions recollides durant els tres mesos de la Campanya Tots a Westminster, el cas dels catalans. Es sortirà el divendres dia 3 en vol regular i es tornarà el diumenge dia 5. Està prevista una oferta que comprengui avió, trasllats i hotel i, tanmateix, s'organitzaran diverses activitats de caire turístic i cultural per Londres i el seu entorn a fi d'aprofitar el màxim l'estada a la capital d'Anglaterra.

Manifest:

Als membres de la cambra dels comuns
del Parlament Britànic

Il·lustres Senyors Diputats,

Els Diputats, els altres càrrecs electes, les entitats i els particulars sotasignants, reconeixem l'alta significació de la Moció que vau presentar el dia 14 de juliol de 2010, el text de la qual és el següent:

«Aquesta Cambra constata que més d'un milió de persones varen assistir a la protesta de Barcelona del 10 de juliol de 2010 a favor dels drets de Catalunya; acull amb satisfacció la continuïtat del debat sobre la constitució de Catalunya; accepta que Catalunya és una nació; reconeix que els resultats de les consultes sobre la independència han obtingut una majoria favorable; mostra la preocupació pel fet que la voluntat democràtica del poble de Catalunya expressada al referèndum del 2006 sobre l'Estatut d'Autonomia fou desautoritzada pel poder judicial de Madrid en sentència de juny de 2010; fa palesa la seva afegida preocupació de que futurs desenvolupaments constitucionals a Catalunya que tinguin lloc amb el suport del govern i el poble de Catalunya topin amb revisions judicials per part d'organitzacions que no són neutrals ni independents; i reclama que l'Estatut del 2006 sigui dut a terme tal com fou referendat a les urnes i que s'ha de permetre als residents de Catalunya el dret a determinar democràticament el seu propi futur.»

Us manifestem el nostre profund agraïment per aquesta vostra actuació que valorem com una mostra de la solidaritat de les nacions d'Anglaterra, d'Escòcia, de Gal·les i d'Irlanda envers la nació catalana, i com un exemple per a una Unió Europea que desitgem que esdevingui una veritable unió de pobles lliures.

GRÀCIES, THANK YOU, DIOLCH
           

Per a més informació i inscripcions al viatge cal adreçar-se a.

Indústria 34
08025 – Barcelona
tel. 93 458 55 56
booking@clubcataladeviatges.cat
www.clubcataladeviatges.com

Per a més informació sobre la campanya: http://www.casdelscatalans.cat/
              

redacció

Developer