..... Inici | Ràdio | Recerca

Prevenció de la mutilació genital femenina

by 18:42 0 comentaris
El Departament de Benestar Social i Família, en la voluntat de sumar esforços i d'implicar la societat civil en les polítiques socials, dóna entrada a noves entitats i institucions en el màxim òrgan de coordinació de la lluita contra la mutilació genital femenina.

El Grup de Treball de Prevenció de la Mutilació Genital Femenina, integrat a la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista, es troba en aquests moments en procés d'obertura cap a noves entitats i institucions. L'Associació Catalana de Llevadores, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya o el Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, són algunes de les entitats que han demostrat el seu interès per participar. Fins ara, aquest grup ha estat constituït pels diferents departaments i unitats orgàniques de la Generalitat més implicades en la prevenció i abordatge de la mutilació genital.

Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

Aquesta publicació és un instrument de treball, d'assessorament i d'informació àgil i útil que estableix un pla d'acció contra la pràctica de l'ablació. S'adreça als professionals i presenta recomanacions i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats.
L'any 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures contra la pràctica de l'MGF. Aleshores es va constituir un grup interdepartamental que va desembocar en la primera edició del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, el juny de 2001. La segona edició, presentada el febrer del 2008, recull l'experiència dels primers cinc anys de la Comissió de Seguiment integrada pels departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament, Salut i Interior. També adapta els continguts i actualitza les recomanacions i accions que cal seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives, a partir dels canvis normatius del nou Codi penal, de la nova Llei orgànica del poder judicial i del Projecte de llei contra la violència masclista.

redacció

Developer