..... Inici | Ràdio | Recerca

El Galileu: una oportunitat per a Europa i també per a Catalunya

by 14:30 0 comentaris
L'1 d'octubre de 2009, Xavier Benedicto, com a màxim responsable del programa Galileu de l'Agència Espacial Europea (ESA), va visitar la capital catalana i va explicar, en una jornada organitzada pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), totes les potencialitats associades al sistema europeu de navegació per satèl·lit: el denominat projecte Galileu.

L'enginyer català va parlar d'un sistema de navegació molt més precís i fiable que el seu homòleg nord-americà, el conegut GPS. I més enllà d'aquest fet, va fer un esment especial a la gran quantitat d'aplicacions i serveis que es podrien desenvolupar gràcies al sistema de navegació europeu. Benedicto va referir-se, entre d'altres, a vehicles que es conduïssin sense conductor, a aplicacions científiques de precisió màxima de l'ordre dels centímetres o a serveis de control del trànsit aeri i de rescat de persones.

 De moment però, sembla que el projecte s'endarrerirà, novament, respecte a les darreres previsions que van fer-se i que situaven el 2014, com l'any d'inici de les operacions. Així ho ha reconegut, recentment, la Comissió Europea. La màxima institució europea parla ara que el sistema de navegació europeu estarà totalment operatiu l'any 2020, dotze anys més tard del que estava previst inicialment, el 1999 quan es va llançar la idea. A més a més, actualment, hi ha un important i transcendental problema de finançament addicional, d'uns 2.000 milions d'euros, que caldria afegir als 3.500 milions d'euros de pressupost, que era el que es va estimar inicialment. Uns milions que suposarien incrementar en dotze els divuit satèl·lits de la constel·lació i el que és més rellevant: passar de precisions de metres a centímetres. Amb tot el que aquesta dada significa pel que fa a capacitats i potencialitats d'aquest gran projecte tecnològic i espacial europeu.


El Galileu arribarà més tard. Però, sense cap mena de dubte, és una de les grans oportunitats del continent i del nostre país, com molt bé va dir en Xavier Benedicto en la seva estada a Barcelona. Un projecte que permetrà que Europa competeixi en un sector, com l'espacial, que està en creixement, tot generant riquesa a través de totes aquelles empreses que inverteixin i tractin d'aprofitar-lo per crear aplicacions i serveis que permetin millorar el benestar i la qualitat de vida dels seus usuaris i usuàries. És aquí on les empreses catalanes de l'àmbit de la tecnologia també hi poden dir la seva i no deixar passar el tren. Cal preparar-se i aprofitar l'oportunitat que representarà el sistema de navegació europeu, en un sector creixent i que s'estima que l'any 2025 arribi als 300.000 milions d'euros d'ingressos pel que fa a les aplicacions i serveis de navegació per satèl·lit. Font

redacció

Developer