..... Inici | Ràdio | Recerca

La universitat catalana defensa la immersió lingüística

by 15:31 1 comentaris
Davant la incertesa i la desorientació que pot provocar la sentència del Tribunal Suprem, i en previsió d'una possible reducció del català com a llengua vehicular a les aules, els sotasignats, professors de psicologia de les universitats catalanes, volem manifestar ple suport al nostre model educatiu d'immersió lingüística. A final dels anys setanta i començament dels vuitanta, des de les nostres facultats, vam acompanyar la instauració del model lingüístic escolar de Catalunya que es basava en les experiències dutes a terme al Quebec, però adaptant-se a la realitat sociolingüística catalana. En aquests moments el nostre país és un magnífic centre d'observació per a investigadors de tot el món i ha servit d'inspiració a altres models educatius perquè se'n reconeix l'èxit aconseguit.


Per això, no podem restar passius davant la instrumentalització
política que s'està fent del nostre model d'immersió lingüística. En
aquest sentit, davant la sentència del Tribunal Suprem,

Manifestem que:

1. Catalunya és un dels pocs països del món amb un sistema educatiu
que garanteix que, a la fi de l'escolarització, els alumnes tinguin
una bona competència en les dues llengües oficials. El programa
d'immersió és un component important del nostre sistema, sense el qual
una bona part de la població no assoliria aquestes competències.

2. Des de la introducció del model d'immersió, s'han realitzat
diferents avaluacions sobre les competències lingüístiques dels
escolars de Catalunya que avalen que un model com el català no limita
en absolut el rendiment acadèmic pel que fa al coneixement de les dues
llengües oficials.

Tres exemples:


a. Avaluacions realitzades a la fi de primària i coordinades per
l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo
(INECSE) de 2005 indiquen que els escolars de Catalunya tenen una
mitjana de competències bàsiques en castellà equiparable a les de la
resta de l'Estat.


b. Segons dades del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
de 2008, els alumnes de 4t d'ESO diuen tenir un coneixement alt o molt
alt tant de català (90,3%) com de castellà (94%).


c. Els resultats de l'informe PISA 2009 mostren que la comprensió
lectora dels alumnes de Catalunya està per damunt de la mitjana
d'Espanya i de la mitjana de l'OCDE.


3. El model educatiu català no només afavoreix les competències
lingüístiques, sinó que és el mitjà que més bé garanteix la cohesió
social, atès que no segrega la població per la llengua d'origen.


Qüestionar la bondat d'aquest model només respon a interessos polítics
i ideològics que no tenen res a veure amb la preocupació per la seva
qualitat.


4. Correspon a les autoritats educatives i als representants de la
societat vetllar per un ensenyament de qualitat que, en el marc
d'aquest model, aconsegueixi ciutadans competents en les llengües del
currículum, integrats en una escola inclusiva que tingui en
consideració la diversitat lingüística i cultural.


Barcelona, gener de 2011


Si et vols adherir al Manifest, pots fer-ho a l'adreça
http://www.ub.edu/psicologiabasica/declaració


LLISTAT DE PROFESSORS ADHERITS A LA DECLARACIÓ AMB DATA 26 DE GENER DE 2011
Joan Aliaga Ugarte Universitat Autònoma de Barcelona
Ramon Almirall Ferran Universitat de Barcelona
Meritxell Alquézar Ventura Universitat de Barcelona
Juan Antonio Amador Campos Universitat de Barcelona
Ana Andrés Valle Universitat de Barcelona
Antonio Andrés Pueyo Universitat de Barcelona
Llorenç Andreu Barrachina Universitat Oberta de Catalunya
Blanca Anguera Domenjó Universitat de Barcelona
Anna M. Anton Arribas Universitat de Barcelona
Melina Aparici Aznar Universitat Autònoma de Barcelona
Immaculada Armadans Tremolosa Universitat de Barcelona
Joaquim Arnau Querol Universitat de Barcelona
Antoni Badia Garganté Universitat Oberta de Catalunya
M. del Carmen Basil Almirall Universitat de Barcelona
Joan Biscarri Gassió Universitat de Lleida
Mercè Boixadós Anglès Universitat Oberta de Catalunya
Maria Rosa Bonet Casas Universitat de Barcelona
Neus Calaf Gozalo Universitat Autònoma de Barcelona
Glòria Callicó Cantalejo Universitat de Barcelona
Misericòrdia Camps Llaurador Universitat Rovira i Virgili
M. Victòria Carreras Archs Universitat de Barcelona
Núria Castells Gómez Universitat de Barcelona
Marc Clarà Garangou Universitat de Barcelona
Mercè Clariana Muntada Universitat Autònoma de Barcelona
Margalida Coll Andreu Universitat Autònoma de Barcelona
Rosa M. Colomina Alvarez Universitat de Barcelona
Sergi Corbella Santomà Universitat Ramon Llull
Montserrat Cortadellas Ángel Universitat de Barcelona
Montserrat Cortès Colomé Universitat de Barcelona
Alexandra Cosi Muñoz Universitat Rovira i Virgili
David Costa Miserachs Universitat Autònoma de Barcelona
Jaume Cruz Feliu Universitat Autònoma de Barcelona
María-José del Río Pérez Universitat de Barcelona
David Duran Gisbert Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Escartín Solanelles Universitat de Barcelona
Carles Escera Micó Universitat de Barcelona
Esteve Espelt Granés Universitat de Barcelona
Santiago Estaún Ferrer Universitat Autònoma de Barcelona
Sergi Fàbregas Feijóo Universitat Oberta de Catalunya
Guillem Feixas Viaplana Universitat de Barcelona
Joel Feliu Samuel-Lajeunesse Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar Ferré Romeu Universitat Rovira i Virgili
Marta Flores Coll Universitat Autònoma de Barcelona
Maria Forns Santacana Universitat de Barcelona
Marta Fuentes Agustí Universitat Autònoma de Barcelona
Josep M. Garcia-Borés Espí Universitat de Barcelona
Elizabeth Gilboy Rubio Universitat de Barcelona
M. Carmen Giménez Segura Universitat de Barcelona
Isabel Gómez Alemany Universitat Autònoma de Barcelona
Núria Grau Sancho Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Guàrdia Olmos Universitat de Barcelona
Teresa Guasch Pascual Universitat Oberta de Catalunya
Georgina Guilera Ferré Universitat de Barcelona
Eulàlia Hernández Encuentra Universitat Oberta de Catalunya
M. Luisa Honrubia Serrano Universitat de Barcelona
Ángel Huguet Canalís Universitat de Lleida
Conrad Izquierdo Rodríguez Universitat Autònoma de Barcelona
Judit Janés Carulla Universitat de Lleida
Jaume Juan Ferrer Universitat de Girona
Teresa Kirchner Nebot Universitat de Barcelona
José Luís Lalueza Sazatornil Universitat Autònoma de Barcelona
Cecilio Lapresta Rey Universitat de Lleida
Salomé Larrea Tàrrega Universitat Autònoma de Barcelona
Aurora Leal García Universitat Autònoma de Barcelona
Eva Liesa Hernandez Universitat Ramon Llull
Enric Lletjós Llambias Universitat de Lleida
Urbano Lorenzo Seva Universitat Rovira i Virgili
Eduard Martí Sala Universitat de Barcelona
Sunsi Martí Carbonell Universitat Autònoma de Barcelona
Gerard Martínez Criado Universitat de Barcelona
M. Mercè Martínez Torres Universitat de Barcelona
Ana Martorell Sabaté Universitat de Barcelona
Laura Masferrer Boix Universitat de Girona
Judit Mate Castella Universitat Autònoma de Barcelona
Teresa Mauri Majós Universitat de Barcelona
Àngels Mies Burrull Universitat Autònoma de Barcelona
Ester Miquel Bertran Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Miró Martínez Universitat Rovira i Virgili
M. Carme Moncasí Falip Universitat de Lleida
Carles Monereo Font Universitat Autònoma de Barcelona
Marisela Montenegro Martínez Universitat Autònoma de Barcelona
José Luis Navarro Sierra Universitat de Lleida
Eulàlia Noguera Llopart Universitat Autònoma de Barcelona
Roser Olivé Benages Universitat Rovira i Virgili
Judith Ollé Badenas Universitat de Girona
Susana Pallarès Parejo Universitat Autònoma de Barcelona
Marc Pallarès Añó Universitat Autònoma de Barcelona
Santiago Perera Izquierdo Universitat de Girona
Marc Pérez Burriel Universitat de Girona
Maribel Peró Cebollero Universitat de Barcelona
Ferran Pons Gimeno Universitat de Barcelona
Isabel Portell Cortés Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Enric Riba Campos Universitat de Barcelona
Núria Ribera Turró Universitat de Barcelona
Magda Rivero García Universitat de Barcelona
Robert Roche Olivar Universitat Autònoma de Barcelona
Neus Rodríguez Hernández Universitat de Girona
Carles Rostan Sànchez Universitat de Girona
Francesc Salvador Beltran Universitat de Barcelona
Joan Sansa Aguilar Universitat de Barcelona
Clara M. Sansó Galiay Universitat de Lleida
Jaume Sanuy Burgués Universitat de Lleida
Mònica Sanz Torrent Universitat de Barcelona
Pilar Segura Torres Universitat Autònoma de Barcelona
Miquel Serra Raventós Universitat de Barcelona
Josep M. Serra Bonet Universitat de Girona
Joan Serra Capallera Universitat de Girona
Jesica Serrano Ortiz Universitat de Girona
Elisabet Serrat Sellabona Universitat de Girona
Francesc Sidera Caballero Universitat de Girona
Olga Soler Vilageliu Universitat Autònoma de Barcelona
Emili Soro Camats Universitat de Barcelona
Mònica Thomas Vall-llosera Universitat de Girona
Margarita Torrente Torné Universitat Rovira i Virgili
Naira Tortajada Garrigós Universitat de Girona
José Maria Tous Ral Universitat de Barcelona
Carme Triadó Tur Universitat de Barcelona
Marta Utset Canal Universitat Autònoma de Barcelona
Jesús Valero Garcia Universitat Ramon Llull
Eduard Vallès Majoral Universitat de Girona
Josep Vila Miravent Universitat de Barcelona
Ignasi Vila Mendiburu Universitat de Girona
Rosa M. Vilaseca Momplet Universitat de Barcelona
Manuel Villegas Besora Universitat de Barcelona
Ferran Viñas Poch Universitat de Girona
Jaume Vives Brosa Universitat Autònoma de Barcelona

redacció

Developer