..... Inici | Ràdio | Recerca

Videoconferència online: Quin lloc ocupa Catalunya en el món?

by 14:23 0 comentaris

Una videoconferència de la Fundació CatDem situa Catalunya i Barcelona en els 20 rànquings més importants a nivell internacional per valorar quins són els reptes de futur i analitzar en quin punt es troba Catalunya a l'àmbit econòmic, social i demogràfic.

Quina estratègia s'ha de potenciar per poder situar la marca Catalunya en el món? Quins són els nostres punts forts com a país? Quins són els reptes de futur que cal marcar-se per poder destacar en tots els àmbits? Aquests són alguns dels plantejaments que la Fundació CatDem respon en un nou estudi comparatiu en què se situa Catalunya i Barcelona en els rànquings més reconeguts internacionalment en els quals fins ara només hi apareixien estats.

L'estudi, elaborat per Lluís Tolosa, Marina Farré i Julie Cantalou, arriba a la conclusió que Catalunya té un bon posicionament internacional, especialment en aspectes econòmics. Catalunya es troba, segons l'estudi, entre les 25 primeres economies del món i entre els 20 primers en creativitat i atracció de turisme.

Aquesta bonança econòmica, contrasta però, amb els reptes sociodemogràfics que posa de manifest l'estudi. Exposa, per exemple, que Catalunya és un dels països més envellits i amb menys natalitat d'Europa, un dels que té un major índex d'obesitat o un major nombre de fumadors.

Altres indicadors, com l'atur, el nivell educatiu o l'índex de Recerca i Desenvolupament també han estat estudiats per la Fundació CatDem. L'estudi servirà, doncs, per saber quins aspectes potenciar per poder millorar laprojecció internacional de Catalunya com a país i de Barcelona com la seva capital. /Font

redacció

Developer