..... Inici | Ràdio | Recerca

Electes llatinoamericans i catalans inicien un debat sobre gènere i cooperació

by 21:27 0 comentaris
En el marc del projecte 'Dret a una ciutat segura i equitativa per a
les dones', electes llatinoamericans i de la província de Barcelona
debaten durant tota la setmana sobre el paper de les dones en la
política local i intercanviaran experiències sobre cooperació
descentralitzada.

Els municipis de Sant Boi de Llobregat, Morón (Argentina), Bogotà
(Colòmbia), Escazú (Costa Rica) i Diadema (Brasil), articulats com a
xarxa de ciutats a través del projecte de cooperació 'Dret a una
ciutat segura i equitativa per a les dones', celebren una trobada dels
dies 13 a 16 de desembre, per avaluar els processos institucionals que
s'estan desenvolupant a través del projecte.


La trobada servirà per avaluar els processos institucionals que
s'estan desenvolupant a través del projecte. A més, es realitzaran
diferents activitats coordinades per l'ajuntament de Sant Boi, en les
que participaran representants municipals llatinoamericans i de la
província de Barcelona, experts en gènere i cooperació internacional,
així com organitzacions de la societat civil i el món acadèmic.
'Dret a una ciutat segura i equitativa per a les dones' compta amb el
suport econòmic i l'aliança estratègica de la Diputació de Barcelona,
a través de la Direcció de Relacions Internacionals, així com el
d'altres administracions i entitats.

En la seva estratègia de foment de les aliances institucionals, la
Diputació de Barcelona promou iniciatives com aquesta en les que
l'intercanvi entre municipis tant de la província de Barcelona com de
la regió llatinoamericana, esdevé un instrument idoni per a l'augment
de la qualitat de les polítiques públiques locals donant, d'aquesta
manera, una millor resposta a fenòmens globals com la desigualtat de
gènere.

En el marc d'aquestes jornades, demà es durà a terme el Seminari
Internacional 'La perspectiva de gènere i la cooperació
descentralitzada', que obrirà el diputat per a la Cooperació al
Desenvolupament, Jordi Labòria, juntament amb l'alcalde de Sant Boi,
Jaume Bosch. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer, de Sant Boi de Llobregat.

redacció

Developer