..... Inici | Ràdio | Recerca

Què és Itacat?

by 16:13 0 comentaris
Nascuda el setembre del 2010, Itacat és la primera agència de notícies i comunicació intercultural de Catalunya, impulsada per col·lectius de ciutadans catalans d'origen estranger. 

L'objectiu d'Itacat és generar i donar a conèixer informacions que relacionen Catalunya internacionalment mitjaçant la intermediació dels ciutadans que han vingut a viure al nostre pais provinents de tot el món. Itacat és un pont i un lloc de trobada de tots els col.lectius d'immigrants residents als països catalans. A més del web itacat.info, Itacat també ha impulsat el programa de ràdio 'Som a Itaca' de Som Ràdio.

Su us voleu posar en contacte amb Itacat, enviar notes de premsa d'esdeveniments o formar part del projecte, ho podeu fer al mail: redaccio@itacat.info

El projecte Itacat és possible gràcies a l'esponsoratge i recolzament de:Born in September 2010, Itacat is the first intercultural news & comunication agency in Catalonia, driven by groups of Catalan citizens of foreign origin.

The objective of Itacat is to generate and publicize information that relates Catalonia internationally to the intermediation of citizens who have come to live in our country from all over the world. Itaca is a bridge and a meeting place for all immigrant groups living in the Catalan countries. In addition to the itacat.info website, Itacat has also promoted the radio program 'Somos en Itaca' from Somos Radio.


If you would like to contact Itacat, send press releases of events or be part of the project, you can do so by email: redaccio@itacat.info

Itacat project is sponsored by:...

Nacida en septiembre de 2010, Itacat es la primera agencia de noticias i comunicación intercultural de Cataluña, impulsada por colectivos de ciudadanos catalanes de origen extranjero.

El objetivo de Itacat es generar y dar a conocer informaciones que relacionan Cataluña internacionalmente mitjaçant la intermediación de los ciudadanos que han venido a vivir a nuestro país provenientes de todo el mundo. Itaca es un puente y un lugar de encuentro de todos los colectivos de inmigrantes residentes en los países catalanes. Además de la web itacat.info, Itacat también ha impulsado el programa de radio 'Estamos en Itaca' de Somos Radio.


Su desea ponerse en contacto con Itaca, enviar notas de prensa de eventos o formar parte del proyecto, puede hacerlo al mail: redaccio@itacat.info

El proyecto Itacat es posible gracias al patrocinio de:

redacció

Developer